Thermografisch onderzoek.

    Een thermografisch onderzoek wordt uitgevoerd met een infra rood camera. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de uitvoering van de meeting steeds op een contactloze manier gebeurt. Hierdoor gebeurt de meeting steeds op een veilige manier en beïnvloedt het te meten proces op geen enkele wijze. De verkregen beelden zijn twee dimensionaal dit wil zeggen : men kan verschillende delen vergelijken, het beeld geeft een prima overzicht van het object en er kunnen temperatuur patronen zichtbaar gemaakt worden voor nadere analyse.  Een thermografisch onderzoek is ook niet tijds vertragend, men kan een snelle scan uitvoeren van stilstaande voorwerpen, maar ook het meten van snelle bewegende delen. Hierdoor is het ook mogelijk om snel veranderende temperatuurpatronen vast te leggen.
Hierdoor kan men dus volgende problemen in beeld brengen : slijtage, overgangsweerstanden,ontbrekende isolatie, opsporen van leidingen in vloer of muren, ...
Onze diensten richten zich op twee pijlers, nl gebouwen en industriële toepassingen.

Gebouwen Industriële toepassingen
 - Controle van isolatie - Elektrische installatie controleren
 - Controle zonnepanelen - Controle isolatie ( leidingen - vaten - ...)
- In beeld brengen van vocht plekken - Preventief onderhoud ondersteunen ( opvolgen van lagers bvb,...)
..... ......
Om de kwaliteit van onze onderzoeken te garanderen worden deze uitgevoerd door een gecertificeerde thermograaf ( ITC opleiding is ISO 9001 gecertificeerd, meer informatie hier over op irtaining), voor de rapportage van gebouwen hanteren wij de NBN EN 13187 voorschriften en voor de elektrische installatie hanteren wij de NPR8040-1 norm.